Opstart af ridefysioterapi

Kære ryttere

Vi har afventet svar fra Sundhedsstyrelsen vedrørende retningslinier for opstart af ridefysioterapien. Vi får ikke nogle specifikke retningslinier for os men en generel retningslinie, hvori det beskrives at Holdtræning stadig skal nedprioriteres. Vi må gerne starte med 1-2 ryttere på holdene,  såfremt vi kan følge de infektionshygiejniske retningslinier som Sundhedsstyrelsen har udstukket og såfremt vi vurderer, at risikoen for funktionsnedsættelsen fysisk og psykisk for den enkelte patient opvejer risikoen for smitte. Vi har således planlagt at starte op med 2 ryttere på holdene fra fredag d. 1 maj. Vi har kontaktet de patienter, som vi finder trænger mest.Og som samtidig ikke skal have for meget støtte ved siden og bagrytter i forhold til, at det i disse tilfælde kan være svært at holde 2 m. afstand og risikoen dermed er for stor. I den følgende uge forsøger vi at få fat i jer allesammen, så vi er opdateret med hvordan I har det derude kære ryttere.


d. 26-04-2020 - 11:11

Vi har afventet svar fra Sundhedsstyrelsen vedrørende retningslinier for opstart af ridefysioterapien. Vi får ikke nogle specifikke retningslinier for os men en generel retningslinie, hvori det beskrives at Holdtræning stadig skal nedprioriteres. Vi må gerne starte med 1-2 ryttere på holdene, såfremt vi kan følge de infektionshygiejniske retningslinier som Sundhedsstyrelsen har udstukket og såfremt vi vurderer, at risikoen for funktionsnedsættelsen fysisk og psykisk for den enkelte patient opvejer risikoen for smitte. Vi har således planlagt at starte op med 2 ryttere på holdene fra fredag d. 1 maj. Vi har kontaktet de patienter, som vi finder trænger mest. Og som samtidig ikke skal have for meget støtte ved siden og bagrytter i forhold til, at det i disse tilfælde kan være svært at holde 2 m. afstand og risikoen dermed er for stor. I den følgende uge forsøger vi at få fat i jer allesammen, så vi er opdateret med hvordan I alle har det derude kære ryttere.