• DK
  • GB

Skærgaarden

Patientsikkerhed

Information til patienter om utilsigtede hændelser:


Vi indrapporterer utilsigtede hændelser hver gang der sker noget tilsigtet for at vi kan blive bedre til at undgå diverse hændelser. Hver gang, der sker noget utilsigtet gennemgåes episoden for at afdække om noget kan ændres. Såfremt, der kan ændres på procedurer etc for at gøre behandlingen bedre og mere sikker bliver disse tiltag ført ud i livet prompte.

Dette er linket hvor man kan gå ind og finde yderligere informationer om emnet.:

https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Her kan man finde pjecen: "Hjælp os til at blive bedre"
Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder